गुटखा वाहतुक करणारे २ आरोपी वाहतुकशाखेने केले गजाआड , ग्रामीण पोलिसांचे काम केले वाहतूक शाखेने!

0


Dharashiv :  वाहतुक  शाखेचे पोलीस  निरीक्षक  शेख, पोलीस उप निरीक्षक श्री. राजेंद्रसिंग ठाकुर, पोलीस नाईक/1872 शेळके, पोलीस अमंलदार/1125 कोळी, चालक पोहेकॉ 1192/ कोळगे असे दि.20.05.2024  रोजी  धाराशिव ते येडशी रोडवर मोटर वाहन केसेस करणे कामी शासकीय वाहनाने पेट्रोलिंग करत होते. दरम्यान पोलीस पथकास गुप्त बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की,  सोलापूर ते धुळे हायवे रोडवर एक अशोक लेलॅड कंपनीचे (बडा दोस्त) मॉडेलचे वाहन क्र एमएच 44 यु 2405 या मध्ये महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधीत केलेला गोवा गुटख्याची वाहतुक होणार आहे. अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्यावरुन पथकाने नमुद ठिकाणी जावून सदर वाहनास थांबण्याचा इशारा केला असता नमुद वाहन चालकाने वाहन न थांबवता पुढे निघून गेला. पथकाने त्याचा पाठलाग करुन येडशी ब्रिज ओलांडून बीड कडे जाणारे रोडवर 17.45 वा. सु. सदरचे वाहन थांबवून चेक केले असता सदर वाहनामध्ये महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधीत केलेला गोवा गुटखा दिसून आला. पोलीस पथकाने वाहन चालकास त्याचे नाव गाव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव  शेख रेहान शेख रहीम, वय 28 वर्षे, रा. मोमीनपुरा बीड, ता. जि. बीड,  शेख अफरोज, पिता शेख बागल, वय 22 वर्षे, रा. मोहमदीया कॉलनी बार्शी नाका  बीड, असे सागिंतले. तसेच पथकाने त्यांचे ताब्यातील नमुद वाहनातुन हिरा पान मसाला 26 पोते, बाबा गुटखा 20 पोते, हिरा गुटखा असलेला पान मसाला 50 पोते,  रॉयल जर्दा 220, 20 पोते, रॉयल 717 तंबाखु 13 पोते, रॉयल 220 तंबाखु 25 पोते, असे पोते, बॅग, पॉकेट  सह अशोक लेलॅड कंपनीचे वाहन क्र एमएच 44 यु 2405वाहन, एक पांढऱ्या रंगाची मारुती सुझुकी  क्र एमएच 01 बीटी 6144 व मोबाईल फोन असा एकुण  24, 71, 320 ₹ किंमतीचा माल मिळून आला. मिळून आलेली वाहने व मा जप्त करुन माला सह आरोपी नामे-1) नईम रहीम शेख, वय 40 वर्षे, रा. मोमीनपुरा बीड, 2) हुसेन अहमद शेख वय 30 वर्षे, रा. मोहम्मदीया  कॉलनी बीड ता. जि. बीड यांना ताब्यात घेवून आरोपी विरुध्द पोलीस ठाणे धाराशिव ग्रामीण येथे गुरनं 181/2024 भा.द.वि. सं. कलम 328, 188, 272, 273 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पथकाने त्यांच्या ताब्यातून माल हस्तगत करुन नमुद आरोपीस मालासह धाराशिव ग्रामीण पोलीसांच्या ताब्यात दिले.

            सदरची कामगीरी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी व  गौहर हसन. यांचे मार्गदर्शनाखाली  वाहतुक शाखेचे पोलीस निरीक्षक शेख, पोलीस उप निरीक्षक  राजेंद्रसिंग ठाकुर, पोलीस नाईक/1872 शेळके, पोलीस अमंलदार/1125 कोळी, चालक पोहेकॉ 1192/ कोळगे यांच्या पथकाने केली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा (0)